Digishape & de Digitale Tweeling van de Noordzee

Gepubliceerd 20 december 2023

Een reeks nieuwe, grote Noordzeeprojecten gaat veel verse data opleveren. Hoe kunnen we die via het Informatiehuis Marien beschikbaar maken? Bij de Digishape dag op 14 december kwamen diverse plannen voor dataontsluiting van de toekomst voorbij.

Presentatie van Pim van Avesaath
Pim van Avesaath presenteerde bij de Digishape dag op 14 december de plannen voor dataontsluiting van de toekomst.

Het IHM (Informatiehuis Marien) gaat het datamanagement voor een aantal grote Noordzeeprogramma’s coördineren, te beginnen met het MONS-programma. In de toekomst gaan we databeheer inrichten voor het MONS-programma, in nauwe samenwerking met het WoZEP (Wind op Zee Ecologisch Programma) en Digitalisering Ecologische Monitoring (DEM). Bij deze projecten komen veel data boven water en worden modellen ontwikkeld om inzicht te krijgen in cumulatieve effecten op het Noordzeemilieu.

Ketenproces cruciaal

Een goed het ketenproces is cruciaal om al deze data goed vast te leggen én FAIR te ontsluiten. Daarom worden projectdata voortaan begeleid door ‘data-factsheets’ zodat we van onderzoeksplan tot database alles over de data weten.

Nog meer onderzoek

Diezelfde Digishape-partners doen nog veel meer op de Noordzee. Zo onderzoekt het Uitvoeringsprogramma Digitale Noordzee en Connectivity Fieldlab Noordzee de mogelijkheden om Noordzeedata uit het analoge tijdperk te verzamelen en digitaal uit te wisselen. Het Marin brengt de veiligheid op de Noordzee in kaart. Met als leidende vraag: hoe zorgen we ervoor dat we met steeds meer windmolens toch de veiligheid op zee kunnen garanderen?

Data als basis

Samen met alle deelnemers hebben we onderzocht welke mogelijkheden een Digitale Tweeling biedt voor de Noordzee en/of de oceanen. Omdat data de absolute basis voor Digitale Tweelingen zijn, gaan de Digishape-partners samen FAIR data-ontsluiting verzorgen.

Meer informatie

Het IHM is partner bij Digishape. Samenwerking tussen de overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven is van groot belang voor digitalisering op de Noordzee. Samen zorgen we voor betere ontsluiting van Noordzee data. Neem voor meer informatie over IHM en Digishape contact op met Barbara Schoute (Barbara.Schoute@rws.nl). Pim van Avesaath (Pim.van.Avesaath@rws.nl) kan meer vertellen over MONS datamanagement.