IHM op locatie in Stellendam

Gepubliceerd 25 april 2023

Het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) heeft veel data in huis – niet alleen van wetenschappers, maar ook van beleidsmakers. Daarom was het IHM op 17 mei 2023 te gast bij het Offshore Expertise Centrum (OEC) in Stellendam. Het was een mooie dag waarin de afdeling Zeebeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kennismaakte met het IHM.

Onderdeel van het bezoek was een excursie rond het OEC. Het OEC test meetinstrumenten voor ze bij windmolenparken op de Noordzee worden geplaatst. Er zijn veel partijen betrokken bij Informatievoorziening (IV) op zee!

Excursie Stellendam IV op Zee 2

Beleid en data?

Het IHM (Informatiehuis Marien) liet de afdeling Zeebeleid (onderdeel van de Directie Waterveiligheid, Rivieren en Zee) zien waar data voor én door beleid zijn te vinden. Beleidsmakers hebben actuele, betrouwbare data nodig om geïnformeerde besluiten te nemen. Het IHM zorgt voor open data, via de Open Data Viewer. Daarmee kunnen beleidsadviezen snel en betrouwbaar worden gegeven.

'Data' zijn niet alleen wetenschappelijke metingen – ook Zeebeleid maakt data: denk aan de Structuurvisiekaart, of beslissingen over grenzen van natuurgebieden. Die informatie komt ook op de kaart bij het IHM. Door goede samenwerking tussen beleid en IHM kunnen we deze besluiten snel in de Open Data Viewer beschikbaar maken.

Digitalisering van de Noordzee

Het IHM werkt daarom ook samen met het IenW aan het voorstel bij het Nationaal Groeifonds (NGF) om een impuls te geven aan de Digitalisering van de Noordzee. Informatie is nodig om alle gebruiksfuncties mogelijk te maken én de Noordzee (digitaal) veilig, leefbaar, bereikbaar, economisch rendabel en in balans met de natuur te houden. Informatie over het gebruik en de toestand van de Noordzee, nu en in de toekomst. Terwijl de behoefte aan informatie toeneemt, ontbreekt het aan mogelijkheden om deze informatie op een samenhangende en gestandaardiseerde manier digitaal te verzamelen, verwerken, verrijken en verspreiden. Op de Noordzee ligt dus een belangrijke digitaliseringsopgave.

Het is een plan met gedurfde vergezichten om informatievoorziening op de Noordzee voor de toekomst veilig te stellen. Het voorstel sluit nauw aan bij de doelstelling van het IHM. Daarom denken we mee om de datastromen die vanuit het Digitalisering Noordzee programma ontstaan te kanaliseren. Alleen dan kunnen we data goed ontsluiten en eenvoudig uitwisselen.

Het verzorgen van een data-architectuur met een internationale aansluiting is een belangrijke opgave voor het IHM.

Meer informatie?

Bekijk de presentatie van die dag: Presentatie: Mariene data boven water - 17 april 2023 (pdf, 1.3 MB).