Informatievoorziening Noordzeeloket

Gepubliceerd 20 februari 2023

Het Informatiehuis Marien houdt zich naast data ook bezig met informatie, bijvoorbeeld de informatie over beschermde gebieden en de visserijbeperkingen die er gelden. Het Noordzeeloket is hét loket met overheidsinformatie over de Noordzee. IHM (Informatiehuis Marien)-er en LNV-liaison Mees is de laatste tijd bezig geweest met een uitbreiding van de informatie op het Noordzeeloket op het gebied van beschermde gebieden.

Een voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen Informatiehuis Marien, het Noordzeeloket en het ministerie van LNV is het nieuwsbericht dat afgelopen week op het Noordzeeloket is gepubliceerd.   Op 16 februari heeft de Europese Commissie met verordening 2023/340 bekendgemaakt dat 3 natuurgebieden op de Noordzee vanaf 8 maart 2023 gesloten worden voor bodemberoerende visserij. De begrenzing van deze gebieden zijn te bekijken in onze Open Data Viewer.

Daarnaast bevat het Noordzeeloket nu verschillende gebiedspagina’s met informatie over de gebieden, de bescherming en de eventuele maatregelen. Ook is meer informatie te vinden over het aanwijzingsproces om een gebied als Natura 2000-gebied of KRM-gebied aan te kunnen merken. Op een eigen pagina is de manier van vaststellen van instandhoudingsmaatregelen opgenomen. Meestal zijn dit visserijmaatregelen die Nederland neemt om de doelen in de beschermde gebieden te bereiken, zoals de hierboven genoemde maatregelen die vanaf 8 maart gelden.

Het IHM (Informatiehuis Marien) zorgt in samenwerking met het Noordzeeloket en de verschillende betrokkenen voor het bijhouden van de pagina’s met de meest recente informatie.