IMDIS 2024: betere data, meer datagebruik

Gepubliceerd 3 juni 2024

Om onze kennis van de oceanen te vergroten, verzamelen onderzoekers heel veel data vanaf schepen, boeien, satellieten en tegenwoordig ook zelfsturende robots. In Bergen (Noorwegen) kwamen eind mei 170 experts van over de hele wereld samen om te verkennen hoe we die data kunnen klaarmaken voor gebruik.

In Europa besteden we jaarlijks zo’n 1,4 biljoen euro aan het verzamelen van mariene data op zee en via satellieten. Steeds meer platforms zetten zich in om al die dure data beschikbaar te maken, waaronder het Informatiehuis Marien in Nederland en EMODnet, de EU Data spaces en Copernicus in Europa.

Zoeken naar data

Experts van over de hele wereld kwamen eind mei in Noorwegen samen voor de IMDIS International conference on Marine Data and Information Systems. Samen werken we aan gedistribueerde maritieme data-infrastructuren. Daarin kunnen we het beheer van grote en diverse datasets zo regelen dat data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (kortweg ‘FAIR’) beschikbaar komen.

FAIR: Findable Accessible Interoperable Reusable

Samenwerken in én buiten de EU

In de EU bestaan al veel netwerken die online geïntegreerde databases van gestandaardiseerde kwaliteit leveren. Tijdens de bijeenkomst deelden zij de laatste resultaten. EMODnet, het Europese Mariene Observatie en Data Netwerk, toonde trots de nieuwe centrale Map Viewer waarin gegevens van biologie, geologie tot menselijke activiteiten te vinden zijn. Alle data zijn in één viewer, één catalogus te vinden en op te halen via verschillende webservices en API’s.

Iedereen online toegang

Ook Nederlandse gegevens zijn op EMODnet te vinden – en dat kunnen er meer worden. Door het delen van goed gestructureerde data zorgen we ervoor dat iedereen online toegang heeft tot in-situ gegevens en de metagegevens. Ook de World Ocean Database & Atlas heeft Nederlandse gegevens nodig.

IMDIS Bergen

Naar één en dezelfde taal

Cruciaal voor de kwaliteit, compatibiliteit en samenhang van gegevens uit zoveel bronnen is de adoptie van gestandaardiseerde methodes voor het controleren en ontsluiten van gegevens. Dit zijn taaie, maar belangrijke onderwerpen: door het ontwikkelen van gemeenschappelijke communicatiestandaarden en technologie maken we de platforms interoperabel. Zo worden data uiteindelijk eenvoudig bruikbaar, waarmee we bijvoorbeeld klimaatinformatie kunnen verbeteren. Daarvoor willen we bijvoorbeeld net opgehaalde ‘real time’ data kunnen vergelijken met de metingen van de eerste FRAM-expeditie (1893-1896)

BEACON tool

Als we dezelfde taal spreken, kunnen we steeds mooiere dingen doen. Het Nederlandse MARIS presenteerde in dat kader de bèta-versie van de BEACON tool, waarmee je in een mum van tijd heel veel datasets tegelijk kunt doorzoeken in plaats van één voor één. Deze versie is nu test-klaar voor geïnteresseerde experts.

Don’t re-invent, re-use!

In Bergen was daarnaast ook aandacht voor de resultaten van datagebruik, modellen, onderzoeksresultaten en advies op basis van open data. Ook die modellen worden gedeeld, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van digital twins. Bestaande modellen om de oceanen te beschrijven worden geïntegreerd in verschillende ditigale tweeling-modellen, bijvoorbeeld in het Illiad project. Daar kunnen we ook van profiteren met de Nederlandse Digitwin Noordzee.

Meer informatie? Neem contact op met Barbara Schoute (barbara.schoute@rws.nl). U kunt ook de proceeding  van het congres nalezen op de website editoria.ingv.it: IMDIS 2024 Proceedings.

Logo's van SeaDataNet, Havforsknings Instituttet, Ifremer, MARIS, MEDIN, National Oceanography Centre, INGV, iMagine, IODE en EOSC
Organisatoren IMDIS2024