Mariene Informatie Service (MARIS)

MARIS is sinds 1989 actief en ontwikkelt en beheert projecten en internetsystemen voor het beheer en de beschikbaarstelling van mariene en oceaan data. MARIS is betrokken in de visievorming en ontwikkeling van de pan-Europese infrastructuur voor mariene data. Verder is de organisatie, vaak als coördinator of op technisch gebied, betrokken bij een reeks van EU-projecten op marien data management gebied. Daarnaast is MARIS actief in de implementatie van de European Marine Observation and Data Network (EMODNet), zoals aangegeven in de EU Marine Knowledge 2020 communicatie. MARIS heeft ervaring in het organiseren, coördineren en het technisch ontwikkelen en beheren van data en informatie infrastructuren, rekening houdend met EU-richtlijnen en Internationale standaarden.

Doel

MARIS is ontstaan op initiatief van de overheid om het overzicht en de toegang tot data, informatie en kennis van de zee en menselijke activiteiten in relatie tot de zee te verbeteren. Dit gebeurt via ontwikkeling van projecten (nationaal en Europees) en via de ontwikkeling en beheer van internet systemen met dynamische websites, databases, electronic mapping, web services en transactie services. Sinds 1996 is de organisatie volledig zelfstandig.

Voor wie?

Overheidsorganisaties en onderzoeksinstituten met mariene data, Europese Commissie voor beleidsvorming en offshore bedrijfsleven.

Trefwoorden

Overzicht, Projecten, Websites, Applicaties


Maris_300

Website(s)