Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief Header
November 2017

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portaal van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

Toekomstverkenning IHM

noordzeedagen2_200px Voor het IHM (Informatiehuis Marien) is de pioniersfase voorbij. Het huis en zijn basistaken staan. Nu is het zaak om met een toekomstverkenning zowel inhoudelijk als organisatorisch te bepalen welke kant het IHM opgaat. Een externe adviseur voert deze toekomstverkenning uit. In het eerste kwartaal van 2018 verwachten we de conclusies en aanbevelingen.

Vijf jaar IHM, van adviesrapport naar praktijk

profielfoto dennis_200px Sinds afgelopen oktober is het IHM (Informatiehuis Marien) voor programmamanager Dennis van Schaardenburg voltooid verleden tijd. 'Een nieuwe uitdaging bood zich aan, programmamanager LIFE IP Deltanatuur. Doel van het programma is om belemmeringen in de governance te verhelpen. En zo de Natura 2000-opgaven in de grote wateren sneller en slimmer te realiseren. Een uitdagende ambitie, waaraan ik nu dagelijks met plezier werk', aldus Van Schaardenburg.

Van cultureel erfgoed naar de wondere wereld van de Noordzee

profielfoto saskia_200px Kun je zonnepanelen op een kerk zetten? En wat kan ik nog meer doen om dit monument te verduurzamen? Dit waren de vragen waarmee Saskia de Geus (46) zich tot voor kort bezighield. Sinds 1 oktober richt ze zich op andere vragen; over het ontsluiten van data over bijvoorbeeld broedende vogels en paaiende vissen in en rond de Noordzee. En weet ze ook eindelijk wat Benthos is. Een kennismaking met de nieuwe programmamanager van Informatiehuis Marien.

Noordzeedagen 2017

noordzeedagen1_200px Meteen in je eerste week kennismaken met het complete netwerk en alle onderwerpen waarmee je je bezig gaat houden. Het overkwam de kersverse programmamanager Saskia de Geus van het IHM. (Informatiehuis Marien) Zij bezocht 5 en 6 oktober de Noordzeedagen. Een persoonlijk verslag.

Agenda

30 novemberAgenda_200px

Conferentie Geen Plastic naar zee
13.00 – 17.00 uur
Paviljoen De Witte, Den Haag

Organisatie: Vereniging van Kustgemeenten (KIMO Nederland/België), samen met VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Internationaal en Rijkswaterstaat.

Toegang is vrij

Aanmelden kan hier.