IV op Zee, met informatievoorziening de diepte in

Het is druk op de Noordzee. En het wordt alsmaar drukker. Hoe houden we elkaar op de hoogte van alle acties op zee? Om de Noordzee veilig, leefbaar, bereikbaar, economisch rendabel en in balans met de natuur te houden?

windpark afbeelding ontvangen van Barbara Schoute

We hebben behoefte aan informatie over weersomstandigheden, golfhoogte, waterkwaliteit en de ecologie van de Noordzee. Ook over scheepvaartbewegingen en veiligheidsincidenten. Want met die informatie kunnen we monitoren, analyseren en adviseren. Handelen in het hier en nu, met het oog op de toekomst.

Informatievoorziening (IV) loopt als een rode draad door alle belangen heen. En verbindt alle partijen die iets op de Noordzee te zoeken hebben.

Bij de overheid noemen we dit concept: IV op Zee, de rode draad die verbindt. Het is een nieuwe loot in de reeks:

Data-inwinning

Om partijen van informatie te kunnen voorzien, is data-inwinning nodig. Er is steeds meer oog voor de voordelen van gezamenlijke data-inwinning. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Maritieme InformatieVoorziening ServicePunt (MIVSP).

Stellendam OEC opstelling
De MIVSP-opstelling in Stellendam

In het MIVSP-project realiseert, exploiteert en beheert Rijkswaterstaat de fysieke en digitale infrastructuur. Deze infrastructuur is nodig om data in te winnen en te distribueren. In en om de windparken op de Noordzee.

In de windparken worden nautische, hydro meteo en ecologische data ingewonnen. Via sensoren op boeien, windturbines en de substations van TenneT. Het datatransport naar land gaat via hoogwaardige glasvezelkabels van TenneT. MIVSP distribueert deze data – deels ruw, deels op maat - naar de verschillende afnemers. Waar mogelijk publiceren zij de data als open data. En daarvoor werken ze samen met het Informatiehuis Marien.

Standaardisering en gezamenlijke data-inwinning

Rijkswaterstaat voert het MIVSP-project uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie is verantwoordelijk voor de uitrol van windenergie op zee.

De achterliggende gedachte is: data goedkoper inwinnen door standaardisatie en gezamenlijke inwinning. Rijkswaterstaat was de logische - niet commerciële - kandidaat met een lange ervaring op het gebied van infrastructuur en data-inwinning.

Infrastructuur

In samenwerking met TenneT bouwt Rijkswaterstaat steeds meer expertise en ervaring op, met informatievoorziening op de Noordzee. En deelt deze expertise in het Offshore Expertise Centrum (OEC), het test- en beheercentrum van MIVSP.

Met de uitrol van de windparken ontstaat een netwerk van hoogwaardige infrastructuur. En bijbehorende connectiviteit op zee. Met de ontwikkeling van het 'energygrid' van TenneT ontwikkelt Rijkswaterstaat een 'informatiegrid'.

Oplossingen voor connectiviteit

Op de rest van de Noordzee staat de infrastructuur voor informatievoorziening nog in de kinderschoenen. Dit in tegenstelling tot op land. Het gaat jaren duren om die harde infrastructuur – zoals antennes, sensoren, meetopstellingen, kabels, netwerken, datacenters - neer te zetten. En oplossingen te creëren voor connectiviteit.

Meetlocaties verdwijnen

Ondertussen verdwijnen met de ontmanteling van olie- en gasplatforms steeds meer meetlocaties. Meetlocaties die nu data aanleveren. Bijvoorbeeld voor meteorologische en hydrologische informatievoorziening, voor ondermeer het hoogwaterbeschermingsmodel. En veiligheidsgerelateerde informatievoorziening zoals Automatic Identification System (AIS), voor de scheepvaart. En communicatiemiddelen voor de luchtvaart, aanvliegroutes van Schiphol.

Digitale Noordzee

Willen we de Noordzee veilig, leefbaar, bereikbaar, economisch rendabel en in balans met de natuur houden? Dan moeten we de informatievoorziening op peil houden.Digitale Noordzee logo

Het ultieme doel is een Digitale Noordzee. Hierbij bouwt de overheid - samen met andere actoren op de Noordzee - een innovatieve infrastructuur. Daarmee garanderen we de digitale connectiviteit op de Noordzee. Een efficiënte, effectieve monitoring en optimale overheidsdienstverlening op de Noordzee. Zodat we het potentieel van de Noordzee duurzaam benutten. En nieuwe waarde toevoegen.

Waar vindt u data?

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diane Dorreboom van het MIVSP/OEC (diane.dorreboom@​rws.nl). En met Barbara Schoute van het IHM (barbara.schoute@rws.nl).