Integraal informatiemanagement in de VN Standaarden Gids

Gepubliceerd 12 april 2022

De UN Standards Guide of VN Standaarden Gids is een online gids om integraal informatiemanagement te ondersteunen. Deze internationale gids biedt gedetailleerde inzichten in standaarden en goede praktijkvoorbeelden.

Het is daardoor nuttig voor Noordzee-dataspecialisten en voor Informatiehuis Marien. Deskundigen van over de hele wereld maakten de gids in opdracht van de United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). Bekijk hier de VN Standaarden Gids.

Wat is het belang van informatiemanagement?

Door standaarden slim in te zetten besparen we op (dubbel) inwinnen van data. Daarnaast kunnen door hergebruik van bestaande data, nieuwe kennisvragen beantwoord worden. Bestaande gegevens worden op deze manier waardevol voor meerdere gebruiksdoelen. De integrale benadering bevordert de samenhang tussen de datastromen.

Hoe werkt de VN Standaarden Gids?

In de gids staan de standaarden ingedeeld naar domeinen; domein specifieke standaarden, domein geo-informatiestandaarden en domein webstandaarden. De standaardengids is onderdeel van het bredere raamwerk voor informatiemanagement, IGIF (Integrated Geospatial Information Framework). IGIF gebruikt een routekaart waarin ook de VN Standaarden Gids is te vinden om de standaarden in samenhang toe te passen.

VN Standaarden Gids

Veel van deze standaarden zijn ook terug te vinden in de Nederlandse 'Pas toe of leg uit'-lijst van Forum Standaardisatie.

Wat kan het IHM (Informatiehuis Marien) hiermee op de Noordzee?

Deze Guide onderstreept het belang van standaarden bij het werken volgens de FAIR-dataprincipes. Het IHM gebruikt de FAIR-principes voor de ontsluiting van Noordzee-data. FAIR staat voor: Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar), Reusable (herbruikbaar). Lees hier meer over in het artikel over het IHM-jaarplan.

Sommige situaties uit de dagelijkse IHM-praktijk herkennen we in de 'Guide'. De 'Standards Guide' houdt rekening met de 'volwassenheid' van datastromen. Kort uitgelegd: het IHM heeft een andere rol in een omgeving waarin data verloren dreigt te gaan, dan in een omgeving waarin organisaties al jarenlang data delen en daarover heldere afspraken hebben gemaakt.

Het IHM gaat de 'Standards Guide' zelf toepassen bij het programma Monitoring-Onderzoek-Natuurherstel-Soortbescherming (MONS) van het Noordzeeakkoord.

Voor wie en door wie?

De 'Standards Guide' is bedoeld voor dataspecialisten en ontwikkelaars van applicaties en web toepassingen. Daarnaast is de 'Guide' ook interessant voor bestuurders van datagedreven organisaties, maar ook voor (geo)datagebruikers.

Vele deskundigen van over de hele wereld werkten mee aan de 'Standards guide'. Vanuit het ISO, het Open Geospatial Consortium (OGC) en de International Hydrographic Organization (IHO). Ellen Vos heeft vanuit het OGC en de IHO deelgenomen en met name bijgedragen aan het gedeelte over gebruikersbehoeftes.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Vos (em.vos@mindef.nl).