Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief Header
februari 2017

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portaal van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

Save the date: 21 maart Digishape Symposium Utrecht

Puzzel_200px

Hoe kunnen wij samen de toekomstige
uitdagingen op het gebied van uitwisselen en koppelen van Mariene data aanpakken? Met die vraag zijn bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid sinds 2016 samen aan de slag in Digishape. Op 21 maart houden wij een symposium in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht.

IHM bij Waddenoverleg Duitsland, Denemarken en Nederland

Tmap-wadden_200px

Hoe worden Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)-monitoringsgegevens vanuit het nationale KRM-portaal met webservices geserveerd? Daarover ging de presentatie van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) tijdens het Waddenoverleg Duitsland-Denemarken-Nederland (TMAP). Het IHM was gevraagd mee te denken over de toekomst van de data-uitwisseling.

Meten met beestjes: Benthos-populaties belangrijke indicatoren voor milieutoestand Noordzee

sander_veldhoven_200px

Benthos-populaties leven op de bodem van zoete
en zoute wateren. Gaat het goed met hen, dan zegt dat veel over de kwaliteit van het milieu van water en bodem. Sander Wijnhoven (43) onderzoekt hoe we deze kleine organismen als meetinstrument voor bijvoorbeeld de kaderrichtlijn Marien kunnen gebruiken.

De agenda

De agenda voor de komende maanden Agenda_200px

Symposium Digishape
21 maart 2017, LEF Future Centre, Utrecht
Waterinfodag
30 maart 2017, Congrescentrum 1931, 's Hertogenbosch
NKWK-conferentie
11 april 2017, Beurs van Berlage, Amsterdam
BENTHIS Final Symposium
14 juni 2017, BIP Salle des Guichets, Rue Royale 2-4, Brussels
Jerico Summer School
19-23 juni 2017, Den Haag