Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwsbrief Header
Juni 2017

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portaal van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

KRM-data in 2017 op orde

Sinds 2014 verzorgt het IHM (Informatiehuis Marien) de opslag en ontsluiting van bijna alle gegevens krm portaal van de Mariene Strategie (KRM). Elke Europese lidstaat is verplicht dit te doen. Het gaat hier onder meer om het opslaan en ontsluiten van gegevens over verontreinigende stoffen, nutriënten, vogels, zeezoogdieren, vissen en zwerfvuil. Bijna alle gegevens zijn nu geleverd of staan klaar om in het KRM-portaal te worden geladen.

Verbreden of verdiepen: Peter Munters over toekomstige rol van het IHM

Hij is sinds twee jaar namens het ministerie van Economische Zaken de opdrachtgever

Peter Munters_200px

van Informatiehuis Marien. Voor 2017 staat daarbij een verkenning naar de toekomst op het programma: wat gaat het IHM (Informatiehuis Marien) de komende vijf jaar doen? Verdiepen of verbreden? In zijn vrije tijd is hij vooral te vinden in zijn pittoreske moestuin in Apeldoorn. Heerlijk even helemaal bijkomen tussen de fruitbomen. Een kennismaking met Peter Munters.

Stand van zaken KRM-monitoringsprogramma na drie jaar

Het IHM (Informatiehuis Marien) coördineert nu ongeveer drie jaar de uitvoering van het KRM-

Noordzee_Avondlicht_200px

monitoringsprogramma. In die tijd is er samen met de partners veel bereikt. In dit artikel vertellen we meer over hoe het IHM uitvoering geeft aan de coördinatie van het KRM-monitoringsprogramma en de opslag en beschikbaarheid van data heeft georganiseerd. Maar ook hoe we de organisatie van de KRM-rapportage in 2018 gaan vormgeven.

De agenda

De agenda voor de komende maanden

Jerico Summer School

19-23 juni 2017, Den Haag

Noordzeedagen

5 en 6 oktober 2017, Den Helder