Nieuwsbrief November 2016

Nieuwsbrief Header
november 2016

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portaal van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

Website in het Engels

Engelse website

Sinds kort is de website van het IHM (Informatiehuis Marien) ook in het Engels te bekijken. Het IHM wil hiermee ook bezoekers van buiten de landsgrenzen informeren over het Nederlandse deel van de Noordzee.

Uitwisseldag platform Mariene Monitoring (PMM)

Spanjaardsduin 250px

Het platform Mariene Monitoring (PMM (Platform Mariene Monitoring)) kwam 15 november bijeen op het Spanjaardsduin. Een opgespoten natuurgebied bij Hoek van Holland en een goed voorbeeld van natuurcompensatie in de praktijk. Hier moeten natte duinvalleien ontstaan en zogenoemd 'grijs duin'. Het einddoel is om de Groenknolorchis hier te krijgen, als laatste indicator van het ontstaan van het gewenste habitattype.

De pioniersfase voorbij: Het IHM maakt zich klaar voor de toekomst

Informatiehuis Marien_gegevens boven water_2

'2017 is een belangrijk jaar voor het Informatiehuis Marien. We gaan dat jaar evalueren over hoe we ervoor staan en wat we de volgende vijf jaar gaan doen. Daarover hebben we in oktober al een goed gesprek gehad met onze opdrachtgevers en naaste partners.' Dat zegt Dennis van Schaardenburg, programmamanager van het IHM. (Informatiehuis Marien)