Denk mee over de toekomst van Informatiehuis Marien

Het IHM (Informatiehuis Marien) is hét platform voor het delen van Noordzee- data. Dat doen we met onder meer een goede Viewer, een monitoringsagenda, een dataprotocol en de EU-rapportages voor de Kaderrichtlijn Marien. Is het werk daarmee klaar? Dat gaan we de komende tijd onderzoeken. Denk met ons mee!

Het IHM (Informatiehuis Marien) evalueert

De samenwerkingsovereenkomst voor het IHM  loopt van 2018 tot 2023. Elke 5 jaar kijken we terug, én vooruit.

Banner IHM

Voldoen we aan de verwachtingen?

Om te beginnen, is het belangrijk om te weten of onze partners en omgeving voordeel hebben gehad van ons werk tot nu toe. Het IHM is een klein team. Een vliegwiel tussen veel partijen: andere Informatiehuizen (IHW, DHW), overheden, bedrijfsleven, wetenschap, nationale en internationale initiatieven.

Het Strategisch Opdrachtgevers overleg (met LNV, RWS (Rijkswaterstaat), Dienst Hydrografie met vertegenwoordigers van IenW, RWS-CIV, Deltares en WMR) hebben ook over de verwachtingen nagedacht. Zij zien het IHM als een belangrijke verbindende factor voor Noordzee-data. Er is een platform ontstaan, dat we goed moeten onderhouden. Maar een goed platform trekt ook goede ideeën aan. Het IHM is bijvoorbeeld gevraagd het datamanagement op te zetten voor het Noordzee Akkoord MONS programma (Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortenbescherming).

Om veel nieuwe data snel toegankelijk te kunnen maken, zijn protocollen en uniformeringsafspraken met data-inwinners nodig. Het MONS-programma gaat een schat aan data opleveren. Hiervoor gaat het IHM eenduidig datamanagement opzetten, in samenwerking met alle betrokkenen. Dan kunnen we gezamenlijk veel automatiseren. Dat vergt wel eerst een investering.

Meer data, meer IHM?

Het IHM is vanuit het Regeerakkoord ook gevraagd mee te denken over het opzetten van een informatiehuis op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Hiermee breidt het werkgebied van het IHM zich steeds verder uit. Vraag is dus: hoe ver moet het IHM gaan in data en/of informatievoorziening? Deze vraag willen we graag met al onze contacten onderzoeken.

Dataverzameling neemt in de toekomst steeds meer toe. Daarom hebben de ministeries van IenW, LNV en Defensie het IHM opgericht. Ook het ministerie van EZK verzamelt veel data voor de energietransitie op de Noordzee. Samenwerking met álle dataverzamelaars is van groot belang.

Maar betekenen meer data ook automatisch 'meer IHM'? De inzet van het IHM bij het ontwerpen van een duurzame informatiearchitectuur wordt groter. In de toekomst gaat dataverzameling steeds meer via geautomatiseerde processen plaatsvinden. Data ontsluiting moet hier geautomatiseerd op aansluiten. Het is zaak de processen af te stemmen tussen dataverzamelaars – ook voor andere (water)data op Waddenzee, zoetwater en BES-eilanden. Samenwerking tussen de informatiehuizen gaat daarom steeds belangrijker worden.

Ook internationaal blijven de eisen aan datakwaliteit voor rapportages (EU, OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic)) hoog. De vragen breiden uit. Hoe zorgen we ervoor dat alle Nederlandse data ook internationaal goed ontsloten (blijven) worden?

Denk mee!

Allemaal vragen die we bij de evaluatie stellen. Iedereen die mee wil denken over de rol van het IHM nu, en in de toekomst, is van harte welkom voor de evaluatie.

Neem voor meer informatie contact op met Barbara Schoute (barbara.schoute@rws.nl).