Nieuwsbrief november 2020

November 2020

Bekijk de online versie van deze nieuwsbrief.

IHM (Informatiehuis Marien) in beweging

In de kleurrijke herfst van dit woelige jaar kunnen we een prachtig resultaat vieren van onze samenwerking: de Actualisatie van het Monitoringsprogramma voor de Kaderrichtlijn Marien is gereed!

En dat terwijl ons team nogal in beweging is. In juni namen we afscheid van Joan Staeb, hij heeft IHM vanaf het begin bijgestaan. Joan zit gelukkig nog wel in onze flexibele schil, zo kunnen we blijven steunen op zijn ervaring en enthousiasme.

Nu presenteren we graag onze nieuwe collega: Pim van Avesaath. 
Begin volgend jaar gaat René de Vries met sabbatical om zelf walvissen te gaan monitoren. We hopen daarvan snel mooie resultaten te presenteren.

Het IHM blijft – op afstand – de plek waar alle Noordzee data ontsloten worden. Zegt het voort...


Barbara Schoute

Programmamanager Informatiehuis Marien

Inhoud van deze nieuwsbrief

  • KRM-monitoringprogramma rapport bij EU
  • Nieuw teamlid: adviseur Pim van Avesaath

KRM-monitoringprogramma rapport bij EU

Confirmation of receipt

Op 9 november heeft de EU de rapportage van het KRM-monitoringprogramma ontvangen. Dankzij directe samenwerking met vele collega’s heeft IHM (Informatiehuis Marien) deze rapportage kunnen indienen. Hier is veel aan voorafgegaan. We vertellen er meer over en hebben samen iets te vieren.

Nieuw teamlid: adviseur Pim van Avesaath

Foto Pim van Avesaath Credits Marcelle Davidse png

Vanaf 16 november krijgen we een stevige zuidenwind in de rug. Dan voegt adviseur Pim van Avesaath zich bij het IHM (Informatiehuis Marien)-team. Pim is een Goesenaar met een zachte g en een ervaren gebruiker van de IHM-data. Hij heeft een breed internationaal netwerk. We stellen Pim graag aan u voor.