Nieuwsbrief 2021, juni

Juni 2021

Beste lezer,

Deze zomer belooft ons meer vrijheid, en het Informatiehuis Marien sluit zich daar graag bij aan: vrijheid om te zoeken in Noordzee data, en om in goed gesprek over de Noordzee te struinen in de GeoSpatial.chat. In deze nieuwsbrief verder meer over onze samenwerking met data-bronhouders, en de ontwikkelingen van onze nieuwe Viewer.

Een mooie zoute zomer gewenst alvast!

Barbara Schoute

Programmamanager Informatiehuis Marien

Nieuwe mogelijkheden in de IHM Viewer!

‘Aan de buitenkant is er weinig veranderd, maar er is veel gebeurd onder de motorkap’

Zoekfunctie_v1

Die slogan hoort eigenlijk bij een slechte autoreclame, maar is letterlijk van toepassing op onze viewer. Met gepaste trots presenteren we de verbeterde versie van de Informatiehuis Marien (Informatiehuis Marien) Viewer
- nu met Zoekfunctie.

GeoSpatial.Chat verbindt data en mensen

geospatialchat_waddenzee2

Bij het DigiShape symposium op 13 april
2021 zijn vijf prototypes uitgewerkt die de
digitalisering van de watersector kunnen
versnellen. Het Informatiehuis Marien
praat mee over, en op, de Noordzee.

Samen met Gerben de Boer (Van Oord) 
beantwoordt Barbara Schoute (IHM (Informatiehuis Marien)) vijf vragen over de GeoSpatial.Chat.

IHM Viewer van de Toekomst

Klankbordsessie_V2

Het Informatiehuis Marien werkt samen met Digishape en Stuurgroep aan een nieuwe Open Data Viewer voor het Informatiehuis Marien, Water Info Extra, Noordzeeloket en het Datahuis Wadden. Een kort verslag van de DigiShape Klankbordgroep.

Bodemdieren data Noordzee steeds beter op orde

Rijkswaterstaat neemt jaarlijks monsters van bodemdieren in de Noordzee. Het IHM (Informatiehuis Marien) werkt samen met het Hydrobiologisch laboratorium van RWS (Rijkswaterstaat) om deze waardevolle gegevens duurzaam te op te slaan en het gebruik en beheer van deze data sterk te vereenvoudigen.

Agenda

  • 7 september: Waterinfodag, jaarlijkse netwerkdag over informatievoorziening in watersector
  • 7-8 oktober: Noordzeedagen, Noordzee: Kansrijk en Kwetsbaar
    Kennisinstituten, beheerders en beleidsmakers in gesprek over Noordzee kennisontwikkeling
  • 20-22 oktober Geospatial World Forum, Geospatial Infrastructure and Digital Twin
  • 25-28 oktober: INSPIRE Conferentie 2021, online event plaats rond de Europese infrastructuur voor data over de leefomgeving