Nieuwsbrief Informatiehuis Marien

Nieuwsbrief Header
September 2016

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portaal van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

Workshop Internationale Datastromen

internationale-datastromen-200pxNederland levert aan meerdere internationale organisaties data over de Noordzee. Soms is dat een harde verplichting, zoals bij de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Het kan ook zijn dat bij internationale samenwerking de intentie wordt uitgesproken om onderling data uit te wisselen. Rijkswaterstaat en Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) gaan samen bekijken of deze harde en/of zachte afspraken ook efficiënter kunnen worden ingericht.

Lees meer

Jaarlijkse monitoringsresultaten uploaden bijna klaar

trein-200pxWe spreken Joan Staeb en Serge Rotteveel in de trein over het uploaden van de jaarlijkse monitoringsresultaten. Ze zijn net in discussie over de Benthos-bemonsteringen en erg enthousiast over de samenwerking met Rijkswaterstaat en IMARES. De discussie gaat meer over de manier van meten. Die van IMARES zijn net iets anders dan die van RWS. (Rijkswaterstaat)

Lees meer

‘Op een andere manier verbinding maken’

Willem StolteOpenheid en transparantie. Daar houden ze bij kennisinstituut Deltares van en dat dragen ze ook uit. De 800 medewerkers van het instituut (gevestigd in Delft en Utrecht) helpen mee in het vrij beschikbaar stellen en het voor het Rijk op peil houden van kennis over bijvoorbeeld watermanagement. Daarvoor werken ze onder meer nauw samen met Informatiehuis Marien. Senior advisor Willem Stolte is een van hen.

Lees meer

De agenda

Agenda_200pxDe agenda voor de komende maanden

Lees meer