Platform Mariene Monitoring

Het Platform Mariene Monitoring bundelt kennis en faciliteert kennisuitwisseling over mariene monitoringsprojecten. Het doel hiervan is vergroting van efficiëntie en effectiviteit. Dit wordt bereikt door vraaggestuurde monitoring, hergebruik van kennis en data en het aanbrengen van samenhang in monitoringprogramma's.

drieluik

Het Platform Mariene Monitoring (PMM (Platform Mariene Monitoring)) richt zich op projectmanagers en projectmedewerkers van mariene monitoringprojecten. Het platform bestaat uit medewerkers van Rijkswaterstaat met ruime ervaring in mariene monitoringsprojecten. Zij helpen u op weg bij het opzetten, evalueren en bijstellen van uw mariene monitoringsproject.

Het platform richt zich nu op mariene projecten die vanuit Rijkswaterstaat worden opgezet. In de toekomst kan deze kennis en expertise mogelijk ook door andere organisaties gebruikt worden.

Het platform is een initiatief van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)). Het Informatiehuis Marien neemt deel aan het Platform vanuit het doel 'hergebruik van mariene data'.

Uitwisseldagen

Twee keer per jaar wordt een uitwisseldag gehouden over een specifiek onderwerp binnen de mariene monitoring. Deelname aan de uitwisseldagen gaat op uitnodiging, de samenstelling van de groep wisselt per onderwerp. Zowel medewerkers van Rijkswaterstaat als externe betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd.

Nieuwsbrief

Het Platform Mariene Monitoring brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. Dit gebeurt na een uitwisseldag. Hierin vindt u het verslag van de uitwisseldag, nieuws over de activiteiten van PMM en mariene monitoringprojecten en de contactgegevens van de deelnemers aan de uitwisseldag.

Ontsluiting van data

Het Platform zet zich in om monitoringdata van mariene projecten duurzaam op te slaan zodat hergebruik van deze data mogelijk is.

Niet alle data uit de projecten is even goed herbruikbaar. Openstellen zou dan onevenredig veel geld gaan kosten. Bijgaande tabel (pdf, 377 kB) geeft een indruk van data waar aan de beschikbaarstelling als services en in de IHM open data viewer wordt gewerkt. In principe zijn de overige data slechts 'as-is' op te vragen.

De werkwijze voor dataopslag en het maken van services staat beschreven in deze twee documenten: 'How to's voor data opwerking' en 'Data delivery for Marine Monitoring Projects'. De documenten zijn te vinden aan de rechterkant van deze pagina.

Contactformulier

Voor vragen kunt u contact opnemen met het IHM (Informatiehuis Marien) via het contactformulier op de site.