Nieuwsbrief 2021, december

December 2021

online versie van deze nieuwsbrief

Beste lezer,

Het was heerlijk om elkaar de afgelopen maanden weer even live te mogen ontmoeten. Het uitwisselen van kennis en passie gaat zoveel beter als je elkaar aan kunt kijken. Maar nu we weer knus thuis aan de computer gekluisterd zijn, gaat het ontsluiten van data natuurlijk in volle vaart door.

Dat is nodig ook, want 2022 belooft een spannend jaar te worden voor het Informatiehuis Marien. We gaan aan een nieuwe taak beginnen: het datamanagement voor het Noordzeeakkoord. Daarnaast gaan we steeds meer samenwerken, zowel nationaal als internationaal. En hopelijk ook met u. Het wordt zeker weten een feestje. We hopen iedereen weer tegen te komen!

Barbara Schoute

Programmamanager Informatiehuis Marien

Monitoringsdata voor de KRM, opvallend in 2021

Zeehond met vis, foto ontvangen van Serge Rotteveel

Jaarlijks ontvangen wij monitoringsdata van Rijkswaterstaat, Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Food Safety Research (WFSR). Deze data zijn van belang voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Wat viel ons op in 2021? Lees het artikel.

Voortgang nieuwe Open Data Viewer

Open Data Viewer nieuw schermafbeelding testomgeving beeld van Pim van Avesaath

Het Informatiehuis Marien werkt aan een nieuwe Open Data Viewer. Deze ontwikkelen we in samenspraak met Waterinfo Extra, Noordzeeloket en Datahuis Wadden. We begonnen dit voorjaar met het ontwerp. Hoe gaat het met de ontwikkeling van de nieuwe viewer? Lees het artikel.

IV op Zee – met informatievoorziening de diepte in

Windpark

Het is druk op de Noordzee. En het wordt alsmaar drukker. Hoe houden we elkaar op de hoogte van alle acties op zee? Om de Noordzee veilig, leefbaar, bereikbaar, economisch rendabel en in balans met de natuur te houden? Lees het artikel.

Open data op het podium in 2021

Noordzeedagen 2021 IHM op het podium

Na een jaar wennen aan binnenzitten heeft het Informatiehuis Marien in 2021 de deuren open gezet. Goed voor de ventilatie. En voor het uitwisselen van ideeën! Op welke podia stonden 'open data' dit jaar? Lees het artikel.

Agenda