De Rijke Noordzee

Een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven. Dát is de droom van De Rijke Noordzee. Aan de basis ligt een even simpel als doeltreffend inzicht: windparken op zee kunnen fungeren als kraamkamers van onderwaternatuur.
Ooit was 20 procent van de Noordzeebodem bezaaid met oesterbanken, waar vissen, schaal- en schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is door menselijk ingrijpen en ziektes de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. Om die riffen terug te brengen, zijn actieve ingrepen noodzakelijk.

Het project plaatst kunstriffen en zet oesters uit om het zeeleven te helpen floreren. Daarbij wordt onderzocht wat de ideale omstandigheden zijn voor optimale natuurversterking.

Kraamkamer van onderwaternatuur

De komende jaren verrijzen er veel windparken op de Noordzee. Omdat er binnen deze parken niet over de bodem mag worden gevist, kunnen ze uitstekend fungeren als kraamkamer voor onderwaternatuur. Maar die kraamkamers ontstaan niet vanzelf. Om bijvoorbeeld de verdwenen oesterbanken te laten terugkeren, is een ‘kickstart’ nodig: door een basis te leggen, staan binnen een paar jaar de oesters op eigen benen. Met De Rijke Noordzee willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee deze en andere mogelijkheden van windparken optimaal benutten.

Dit project betekent een enorme schaalvergroting van de baanbrekende en veelbelovende combinatie van windenergie en natuurontwikkeling. Hiermee zet De Rijke Noordzee in op natuurherstel als de standaard bij de aanleg van windmolenparken op zee. Dit demonstratieproject kan de hele windsector inspireren.


Logo De Rijke Noordzee