NOOS (Northwest European Shelf Operational Oceanographic System)

Vanuit EuroGOOS worden op regionale schaal samenwerkingsverbanden georganiseerd, NOOS is dat voor de landen rond de Noordzee. In dit samenwerkingsverband NOOS zitten voornamelijk de instituten die zich met monitoring en operationele verwachtingen bezig houden, denk aan Met-office. Vanuit Nederland nemen RWS (Rijkswaterstaat), Deltares en KNMI deel aan NOOS. Via een MoU zijn de afspraken over de samenwerking gemaakt en vastgelegd.

Doel

Vanuit EuroGOOS worden op regionale schaal samenwerkingsverbanden georganiseerd, NOOS is dat voor de landen rond de Noordzee. Hierin worden monitoringsinspanningen afgestemd, data uitgewisseld van metingen en operationele verwachtingen en wordt kennis uitgewisseld in werkgroepen en op jaarvergaderingen. Modelresultaten worden vergeleken op kwaliteit en er wordt op basis van resultaten vanuit elkaars modellen een zogenaamde BMA gemiddelde verwachting met bandbreedte bepaald, een soort van poor-mans ensemble. Verder trekken we gezamenlijk op in diverse europese projecten en ontwikkelingen en is er een gezamenlijke data portal.

Voor wie?

Instituten die belast zijn met de monitoring en de operationele verwachtingen van weer en water op de Noordzee (NW Shelf).

Trefwoorden

Monitoring, Rivierafvoeren, Temperatuur, Saliniteit, Golven, Stroming, Waterstanden, Verwachtingen