OSPAR Commissie

OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) is de organisatie waarin 15 landen en de Europese Unie samenwerken om het mariene milieu van het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan te beschermen.

Doel

Het OSPAR Verdrag heeft als doel door internationale samenwerking het maritieme milieu in de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan te beschermen. Doelstellingen:

  • Voorkomen en beëindigen van de verontreiniging van het mariene milieu;
  • Beschermen van het zeegebied tegen nadelige effecten van menselijke activiteiten;
  • Stimuleren van duurzaam beheer van de zee.

Voor wie?

De OSPAR Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle 16 verdragspartijen (België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de EU). Daarnaast kunnen organisaties zich aanmelden als waarnemer (19 IGO’s en 35 NGO’s). Het secretariaat van het OSPAR Verdrag is gevestigd in Victoria House, Londen.

Trefwoorden

Olie, Nutriënten, Gevaarlijke stoffen, Riviervrachten, Atmosferische depositie, Radioactieve stoffen, Concentraties in het milieu, Lozingen, Strandafvalmonitoring, Dumpen, Afval, Munitie, Biodiversiteit, Windmolenparken, Offshore platforms, Mariene beschermde gebieden, Programma’s en maatregelen, Quality Status Report 2010, North-East Atlantic Environment Strategy.


OSPAR_300

Gerelateerde organisaties