SeaDataNet

SeaDataNet is een consortium van Nationale Oceanografische Data Centra (NODCs) en een aantal technische experts vanuit de landen rond Europese zeëen, die samen werken aan de ontwikkeling en operatie van de pan-Europese infrastructuur voor mariene en ocean data management. SeaDataNet ontwikkelt standaarden, procedures en services voor goed data management. Op dit moment zijn reeds meer dan 90 data centra aangesloten uit 34 landen met meer dan 1,5 miljoen data sets op allerlei marien gebied. SeaDataNet ontwikkelt tevens software tools en services voor data centra om de standaarden in praktijk te kunnen brengen.

Doel

Het ontwikkelen en vastleggen van standaarden voor marien data management. Verder het ontwikkelen, operationeel beheren en onderhouden van infrastructuur voor identificatie en toegang tot mariene data, data producten, informatie en kennis. Stimuleren van adoptie van standaarden, tools en services door organisaties in Europa die mariene data verwerven en beheren. Internationale afstemming in verband met interoperabiliteit op wereldschaal en afstemming met EU-kaderrichtlijnen voor verdere adoptie door organisaties.

Voor wie?

Overheidsorganisaties en onderzoeksinstituten met interesse in de zee, onderzoek- en beheerstoepassingen, offshore bedrijven, organisaties actief in de kustzone, EU-projecten en initiatieven met betrokkenheid bij mariene data, UNESCO IOC-IODE, ICES en GEO.

Trefwoorden

Informatie over RWS (Rijkswaterstaat) monitoringsprogramma, NODC, Actuele waterdata, Standaarden voor marien data management, Software tools en services, Catalogi, Data toegang, Data producten, Guidelines, Metadata formats, Data formats, Vocabularies