Wageningen Marine Research (WMR)

Wageningen Marine Research (WMR) is het Nederlandse instituut voor toegepast marien ecologisch onderzoek en heeft het doel kennis vergaren van en advies geven over duurzaam beheer en gebruik van zee- en kustgebieden. Het instituut is onafhankelijk en wetenschappelijk toonaangevend. De marktvelden zijn: Deltatechnologie, Maritieme technologie en Watertechnologie Agro & food - Sea food.

Doel

WMR heeft als doel kennis vergaren van en advies geven over duurzaam beheer en gebruik van zee- en kustgebieden.

Voor wie?

WMR werkt voor diverse (inter)nationale opdrachtgevers, het bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en overheden waaronder de EU. De activiteiten bestaan uit onderzoek, advisering/consultancy en het uitvoeren van testwerkzaamheden. WMR heeft veel allianties en partnerships en deelt deze wanneer dit in het belang is van opdrachtgevers. De organisatie heeft tevens een strategische samenwerking met relevante kennisinstellingen, ingenieursbureaus, universiteiten en academische instituten.

Trefwoorden

Wageningen Marine Research WMR, IMARES Wageningen UR, Mariene ecologie, Maritieme technologie, Delta technologie, Watertechnologie, Waterkwaliteit, Visserij, Aquacultuur, Zee-beleid, Onderzoek, Twitter, Facebook