Nieuwsbrief 2022, juli

Juli 2022

Online versie van deze nieuwsbrief

Beste lezer,

Het Informatiehuis Marien kijkt zo vlak voor de zomer terug én vooruit! Wat hebben we de afgelopen 10 jaar bereikt, hoe gaan we de toekomst in - samen met onder andere het Datahuis Wadden. Maar we staan niet stil: de rapportage van het Programma van Maatregelen van de Kaderrichtlijn Marien is gereed en dat vieren we met alle collega's.

Nog een feestje om vast in de agenda te zetten: 3 en 4 november vieren we op de Noordzeedagen graag ons jubileum met jullie.

Een heel mooie, zonnige en data-rijke vakantie gewenst,


Serge, Ellen, Rob, Pim, Mees, Alex & Barbara  
Team Informatiehuis Marien

1.IHM10jr_cmyk

10 jaar IHM: van opdracht naar toekomstdroom

Karin Middeljans

Dit jaar bestaat het Informatiehuis Marien 10 jaar. Karin Middeljans was lange tijd betrokken als een van de strategische opdrachtgevers voor het informatiehuis. Zij kijkt met IHM (Informatiehuis Marien) programmamanager Barbara Schouten, terug naar haar rol. Samen dromen ze ook over de toekomst van het IHM.

IHM en Datahuis Wadden: samen de machinekamer in

Met de data van vandaag zien we de wadden van morgen DHW

Het Datahuis Wadden (DHW) verzorgt de virtuele toegang tot de best beschikbare informatie over het Waddengebied. Net als het IHM (Informatiehuis Marien) dat doet voor de mariene data. Samen met het Noordzeeloket en Waterinfo Extra werken zij aan een nieuwe viewer. Zo wordt alle data en informatie nog makkelijker te vinden.

Met de data van vandaag zien we de Wadden en de Noordzee van morgen!

Denk mee over de toekomst van Informatiehuis Marien

iStock-178473517 IJmuiden pier uitsnede

Het IHM (Informatiehuis Marien) is hét platform voor het delen van Noordzee data. Dat doen we met o.a. een goede Viewer, een monitoringsagenda, een dataprotocol en de EU rapportages voor de Kaderrichtlijn Marien. Is het werk daarmee klaar? Dat gaan we de komende tijd onderzoeken. Denk met ons mee!

EU-rapportage over KRM Programma van Maatregelen ingediend

mariene-strategie-deel-3-2022-2027

Het IHM (Informatiehuis Marien) heeft in samenwerking met vele collega’s, het Programma van Maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) ingediend. In de rapportage staan totaal 105 maatregelen. Hiervoor is gebruik gemaakt van Reportnet 3.0, het nieuwe EU rapportagesysteem.