Pilot ‘Aquacultuur Atlas- Zeewier’

De Pilot 'Aquacultuur Atlas- Zeewier' is een initiatief van Stichting Noordzeeboerderij en Deltares gesteund door het Informatiehuis Marien. Duurzame zeewierteelt op de Nederlandse Noordzee biedt een buitengewoon perspectief. Zeewier is een veelzijdig en voedzaam 'gewas', en geschikt als lokale bron voor voedsel en groene grondstoffen.

Gekozen is om als eerste te kijken naar een veelbelovende zeewiersoort namelijk suikerwier dat groeit in de wintermaanden. Met behulp van expertinterviews en data-analyses zijn relevante factoren voor kansrijke locaties in kaart gebracht. Zoals temperatuur, stroomsnelheid, aanwezigheid van voedingsstoffen, diepte en ruimtelijke planning.

In de open data viewer staan de kaarten die ontwikkeld zijn voor dit project. Heeft u vragen of opmerkingen over deze gegevens? Het is mogelijk om de gedetailleerde beschrijvingen te raadplegen. U kunt hierover contact opnemen met info@noordzeeboerderij.nl.